Konzept: Ernst Meier
Umsetzung/Design: Alessandro Devigus 
Texte: Thomas Renggli